/ 3 نظر / 87 بازدید
ساره

وبلاگت خیلی عالیه من میدونم مهویزان کجاست...

حامد زرلاتی

میبینم که ته مانده ناچیز عقل خود را از دست داده و به نشر لاتاالات در فضای مجازی روی آورده ای به جای این کارها با ایمیل من تماس بگیر تا تو را ارشاد کنم

بیلبیلک خسته

دایورت خیلی مهمه