دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل

[سند شماره یک ][نامه رضاخان به محمد قلی خان میر پنج]آقای محمد قلی خان میر پنج
برای دیدن شما و صاحب منصبان رشید شما که الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا (جمعه بازار) آمدم ولی چون مسافرتی در پیش است و خودم هم حال نداشتم بر می گردم ولی تشکیلات و حکمی که چاپ خواهد شد به شما لفاً فرستم امیدوارم شما و صاحب منصبان و افرادی که در تحت فرمان شما هستند بیش از پیش خدمات خودشان موافق میل من انجام دهند و انتظار دارم حرکات اردو طوری بشود که متمردین جان به در نبرند در مقابل صولت دلیرانه اردو کاملاً مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سلام مرا برسانیدتاکیداً به شما می نویسم شاه مرادخان باید بیشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصاً سلام مرا برسانید .
هیچ قسمت او را فراموش نخواهم کرد در حق اشخاص که شما در خواست بدهید . فوری قبول خواهد شد به زخمی ها تماماً انعام داده شد هر نوعی که لازم است باید به افراد قسمت بشود.[امضا]

 [سندشماره 2][دستور رضاخان به محمد قلی خان میر پنج جهت سرکوبی قوای جنگلی به هر نحو ممکن ]
[شیر و خورشید ایستاده با شمشیر] تاریخ 10 برج عقرب تخاقومی دیویزیون قزاق
اعلیحضرت قوشوکت اقدس همایونی شاهنشاهی ضمیمه :ندارد اداره : ارکان حرب
قسمت :کابینه خیلی فورینمره:137
جناب محمد قلی خان میرپنج رئیس کل قوای قزاق
نظر به اینکه ممکن است دشمن تمام قوای خود را بطرف ماسوله متمرکز داده وقوای سرهنگ شیخیلنسکی را در فشار قرار داده باشند لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائی فرستاده و یک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید که نتوانند به قوای ماسوله فشار وارد بیاورند و حتماً با قوای سرهنگ شیخیلنسکی ارتباط پیدا کرده از وضعیت آنهامستحضر شوید .
و نیز از قرار راپرتهای واصله دستجات مسلح دشمن در جنگهای پراکنده و متفرق هستند لازم است شما اردوهای صد نفری به اطراف فرستاده تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاک کنید و سعی نمائید محل و مأوای میرزا کوچک را معلوم نمائید که خود مشارالیه یا کشته یا زنده دستگیر گردد.
در هر حال این نکته را در نظر داشته باشید که ما باید تمام نفرات مسلح دشمن را یا دستگیریا معدوم نمائیم که غائله گیلان خاتمه یافته و قلع ماده فساد از این صفحه بشود . [امضاء]

/ 3 نظر / 34 بازدید
ali_f

jaye in shakhs nabayad be inja khatm beshe.bayad mojasamash toye tamame meydoonaye asliye har shahre iran bashe ta yademoon biyad hamchin bozorgaie ro dashtim ta onaro olgoo konim,raftareshoon akhlagheshon ta naslaye badi be inke hamvatane in adama hastan eftekhar konan

ح.ق

آه,آه که چه نزدیک است صدای پای بزرگمرد دنیای عدالتهایمان وقتی در جنگل قدم می گذاریم ,جنگل به یاد میرزا زنده است ,به نام دلاورانی از جنس پاکی,شجاعت,دلیری و وطن پرستی ,به یاد افتخار گیلان زمین , رهبر فقید گیلانیان میرزا کوچک خان جنگلی !!!!!آه که چه غریبانه رفتی آقا میرزا ؟!!!!می جانه جانانا تره گمه میرزا کوچی خانا !!!!!!!